Reţeaua de alimentare cu apă a comunei Tarcea este extinsă în proporţie de 35%, racordate 350 de locuinţe. Lipseşte în totalitate reţeaua de canalizare şi de gaze naturale.  

  Electrificarea este realizată în proporţie de 100%, sunt racordate 1016 locuinţe.

  Reţeaua de telefoane este extinsă în proporţie 12,5 %, adică 125 abonaţi. Nu există reţea de televiziune prin cablu.

 

  Obiective:

  - realizarea proiectelor pentru rezolvarea alimentării cu apă potabilă prin reţele;

  - realizarea reţelelor de apă potabilă;

  - controlul şi urmărirea continuă a calităţii apei din puţuri şi fântâni;

  - conştientizarea populaţiei de valoarea apei potabile curate, sănătoase;

  - măsuri administrative pentru buna gospodărire a apei potabile;

  - realizarea în perspectivă a sistemului de canalizare a epurării apelor pe plan local sau microregional ;

  - studierea pe plan local şi microregional a posibilităţilor modeme, ecologice şi economice de epurare a apelor uzate.

 

  Lungimea totală a drumurilor din comună este de 21 km , din care asfaltat 3 km - reprezintă 33% din reţeaua totală.

  În localitate nu există staţie de cale ferată, cea mai apropiată găsindu-se la Valea lui Mihai, la 7 km .

 


Calitate Intravilan total Km În regia autorit.publice locale Total drumuri km Drum Judeţean km
r e i e
Asfaltat 0,7 0 0 21 0 3
Neasfaltat 9.3 9.3 8.7 0 0
Total 10 9.3 8.7 0 3

 

 

  Obiective:

  - elaborarea proiectelor pentru investiţii în infrastructură;

  - formarea specialiştilor, dintre angajaţii primăriei, în domeniul elaborării şi implementării proiectelor;

  - obţinere de finanţare pentru extinderea reţelei de apă, extinderea reţelei telefonice;

  - amenajarea şi întreţinerea şanţurilor şi trotuarelor;

 

  Priorităţi:

  - obţinerea unor finanţări pentru dezvoltarea infrastructurii (în special drumuri şi reţea de apă potabilă).