Asistenţa medicală în comună este asigurată de către doi medici. în comună nu există farmacie sau spital, acestea găsindu-se în localitatea Valea lui Minai, la distanţă de 7 km . Cea mai apropiată staţie de ambulanţă este la 23 de km, în oraşul Marghita.

 

  Obiective:

  - conştientizarea populaţiei de importanţa controalelor preventive;

  - căutarea de fonduri pentru finanţarea controalelor preventive şi periodice;

  - încurajarea stabilirii medicilor generalişti şi specialişti în localităţi prin crearea unor condiţii stimulative de către administraţia locale (locuinţe de serviciu, autoturism de serviciu, decontarea consumului de combustibil);

  - elaborarea unui sistem pentru asigurarea permanentă a urgenţelor din comună; î ntocmirea de proiecte în domeniul medical, (în colaborare cu autorităţile administraţiei locale şi al ONG-urilor care au activităţi medicale, caritative) pentru îmbunătăţirea accesului la serviciile medicale ale categoriilor defavorizate, campanii de informare, dotarea cabinetelor medicale cu aparate şi instrumente medicale corespunzătoare;

  - elaborarea proiectelor pentru ocrotirea copilului, finanţat prin programul MATRA, de Guvernul Olandei, pentru 2004- 2005.

 

  Prioritate:

  - asigurarea asistenţei medicale permanente;

  - organizarea asistenţei soţiale;

  - conştientizarea populaţiei de importanţa controalelor preventive;

  - organizarea locală a controalelor, colaborând cu medicii de familie, ONG-uri caritative;

  - creşterea nivelului de servicii medicale;

  - program pentru ocrotirea copiilor marginalizaţi, dezavantajaţi.