Societăţile comerciale din comuna Tarcea au ca activitate principală vânzarea cu amănuntul a produselor alimentare şi a celor de uz casnic.

  Magazine mixte (ABC- uri) există în toate cele 3 localităţi; trei magazine second hand: două la Tarcea şi unul la Adoni; trei baruri, câte unul în fiecare localitate. La Adoni funcţioneză o pălincărie, iar la Tarcea o moară pentru grâu.

  În fiecare dintre localităţi există brutărie, care acoperă nevoile locale.

  În comună activează 12 persoane fizice autorizate şi mici meseriaşi, 6 SRL-uri şi o cooperativă.

 

  Obiective:

  - îmbunătăţirea cunoştinţelor economico-financiare a patronilor şi a administratorilor de firme;

  - încurajarea investiţiilor în domeniul producţiei şi prestărilor de servicii;

  - promovarea serviciilor şi a produselor locale, ceea ce contribuie la dezvoltarea economică a localităţii şi îmbunătăţeşte situaţia ocupaţională a populaţiei, întărind spiritul local.