Satul Galoşpetreu este situat tot pe terasa estică a Văii Ierului, dar este situat departe de şoselele principale.

Poate fi accesat de pe drumul DN19,pe drumul de acces dinspre Tarcea, DC4 la distanţă de 4- 5 Km, pe un drum de acces asfaltat.

A fost menţionat documentar pentru prima oară în anul 1291, sub numele de villa Petri in Nyr. Pe raza localităţii s-au descoperit urme de locuire din secolele IX-XII, precum şi o mică necropolă din secolul al X-lea, descoperită în anul 1942.